top of page

OBLASTI POUŽITÍ PERLITU

A. Stavebnictví

B. Zemědělský sektor

C. Průmyslový sektor a) V potravinářském průmyslu b) Ve farmaceutickém a chemickém průmyslu b) Ve farmaceutickém a chemickém průmyslu

C.3. Jako tepelně izolační materiál v průmyslu

C.4. Jako přísada v keramickém a sklářském průmyslu

C.5. v metalurgii

D. Aplikace v jiných oblastech

bottom of page