top of page

ՊԵՐԼԻՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Ա. Շինարարություն

Բ.Գյուղատնտեսության ոլորտ

Գ. Արդյունաբերական հատված ա) սննդի արդյունաբերությունում բ) դեղագործության և քիմիական արդյունաբերության մեջ բ) դեղագործության և քիմիական արդյունաբերության մեջ.

Գ.3. Որպես ջերմամեկուսիչ նյութ արդյունաբերության մեջ

Գ.4. Որպես հավելում կերամիկական և ապակու արդյունաբերության մեջ

Գ.5. մետաղագործության մեջ

D. Դիմումներ այլ ոլորտներում

|

|

bottom of page